Samværsregler

For at skolen kan være den trygge arbejdsplads, vi ønsker, må alle møde med vilje og forståelse for

  • at der MÅ være visse regler, hvor mange skal arbejde sammen
  • at disse regler som en selvfølge SKAL respekteres.

Vær samarbejdsvillig ved undervisning og gør en indsats for, at der er arbejdsro i timerne. Det vil gavne dig selv og dine kammerater.


Vær en god og hjælpsom kammerat. Vis hensyn overfor dine kammerater og deres ting såvel som overfor skolens ejendele.


Forsætlige ødelæggelser medfører erstatningskrav.


Tænk på, hvordan du taler til andre, og brug et sprog, så ingen bliver kede af at høre på dig, - og klæd dig, så ingen bliver stødt.


For at vi kan have frie og gode frikvartersordninger, må du være med til at holde god orden og færdes roligt inden døre. Da gårdvagten hjælper til med at skabe gode forhold i frikvartererne, SKAL dennes henstillinger følges, ligesom henstillinger fra de øvrige lærere naturligvis skal efterkommes.


Da jeres forældre forventer, at I er på skolen i skoletiden, må ingen forlade skolen uden tilladelse.
Skolepatruljen hjælper jer i trafikken, og derfor skal I rette jer efter dennes anvisninger.