Lærer til udskoling på Vinding Skole

 

Da en vore lærere har fået ny spændende udfordring, søger vi hans afløser.
Vi søger derfor en lærer med tiltrædelse den 1. september 2018 eller snarest derefter.

Følgende fagområder skal dækkes: Engelsk i 7. og 8. klasse, historie og samfundsfag – evt. kristendom. I det nuværende skema er der også brug for IT førstehjælper samt bibliotek. Dette kan evt. ske ved omfordeling internt, men kan du byde ind herpå vil det også være interessant. Der kan derfor også komme andre fag på tale, som du kan byde ind med.

Vinding Skole er på de fleste klassetrin en tosporet folkeskole. Vi er ca. 325 elever og 35 medarbejdere i skole og SFO. Ledelsesteamet består af skoleleder, viceskoleleder og SFO leder.

Vinding Skole er i skoleåret 17-18 startet med Herning Model Skole, som er et kompetenceløft til lærere og pædagoger. Vi har fokus på en mere praksisnær uddannelse i at få en fælles kultur for alle på skolen. Vi bibringes redskaber til understøttelse af læringsmiljøet på det generelle og forbyggende niveau. Vi arbejder bl.a. med tydelige forventninger til eleverne, gode beskeder og positive samværsformer. Herning Model Skole læner sig op ad kommunens inklusionsstrategi.

Vi søger personer, der

  • Vægter den positive relation til eleverne, har et godt humør – og gåpåmod
  • Er fagligt velfunderet
  • Kan arbejde selvstændigt, struktureret og tage initiativ
  • Har lyst til at indgå i et forpligtende samarbejde med gode kollegaer, ledelse og forældre

Vi tilbyder

  • En spændende og udfordrende hverdag
  • Et godt kollegialt fællesskab
  • God forældreopbakning
  • Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdet

Yderligere oplysninger

kan fås ved henvendelse til
  • Skoleleder Torben Vad, tlf. 96 28 77 73 / mobil 22 61 28 43
  • Viceskoleleder Esther Lundsgaard, tlf. 96 28 77 74 / mobil 23 65 78 01.

Vi vil være tilbage på skolen fra mandag den 6. august.

Læs mere om skolen på hjemmesiden.

Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.

Frist

Ansøgningen skal være os i hænde senest onsdag den 22. august kl. 12.
Ansøgningen sendes elektronisk via opslaget på Herning Kommunes hjemmeside, hvor der er link til online ansøgning.

Vi forventer, at der er ansættelsessamtaler torsdag den 23. august