Trivselsråd 2017-18

 
Vinding SFO har et forældreråd bestående af 5 forældre incl. en repræsentant fra Skolebestyrelsen.
 
Trivselsrådet har som sådan ikke nogen kompetencer, men fungerer som bindeled mellem forældre og SFO- personale.
 
Der er ca. 2-3 møder om året, med fokus på informationer, aktiviteter, tilbageblik og nye tiltag.
 
Der afholdes en årlig Sommerfest med fællesspisning for børn, søskende, forældre og personale.
                     
Forældrerådet I dette skoleår:
Lisbeth K. Mikkelsen   (Lauge 0.kl)
 
Lone B. Thorsen (Lærke 0. kl & Lucas 1. kl)
 
Mette L Mortensen (Emil 2. kl)          
 
Kira Klinkby (Sigrid 1. kl & Bjørg 3.kl) skolebestyrelses rep.