Trivselsråd 2015-16

 
Vinding SFO har et forældreråd bestående af 5 forældre incl. en repræsentant fra Skolebestyrelsen.
 
Trivselsrådet har som sådan ikke nogen kompetencer, men fungerer som bindeled mellem forældre og SFO- personale.
 
Der er ca. 4 møder om året, med fokus på informationer, aktiviteter, tilbageblik og nye tiltag.
 
Der afholdes en årlig Sommerfest med fællesspisning for børn, søskende, forældre og personale.
                     
Forældrerådet I dette skoleår:
Lisa Garsdal            (Mathias G, 0.kl)
 
Kira Klinkby            (Bjørg 1.kl.) skolebestyrelses rep.
 
Ina Kristensen         (Emily 2.kl.)              
 
Mie Dahl                 (Laura 2. kl & Lasse 4. kl.)
 
Ann- Louise             (Stella 1. kl. & Filippa 3. kl.))