Adresse
Vinding SFO
Skolegade 4
7550 Sørvad
Email
Telefonnr.:
Hovednr.:   9628 7780
Kontoret:    9628 7781
Fristedet:    9628 7782 (morgen)
Klubhuset:  9628 7783 (eftermiddag)
Åbningstider
Mandag - torsdag   6.20 - 16.45
Fredage                 6.20 - 15.55
Pladser
Førskoleplads:         
- I hele åbningstiden i perioden 1. juni - 31. juli.
Heltidsplads for skolebørn:
- I hele åbningstiden på skoledage, skolefridage og i ferier.
Deltidsplads for skolebørn:
- Fra skoledags ophør til SFO'en lukker.
- På skolefridage og i ferier fra kl. 8 til SFO'en lukker.
Takster pr. 1. 1. 2017
(11 måneders betaling)
Takster pr. 1. januar 2017
0.-2. klasse med morgenpasning:    1.062 kr.
0.-2. klasse uden morgenpasning:      878 kr. 
3.-4. klasse med morgenpasning:       653 kr.
3.-4. klasse uden morgenpasning:      538 kr.
Ind- og udmeldelse
- skal ske via Digital Pladsanvisning på Herning kommunes hjemmeside.
- Man kan indmelde sit barn til den 1. i hver måned.
- Man kan udmelde sit barn med en måneds varsel, fra den sidste dag i måneden.
På Digital Pladsanvisning skal I opdatere og ændre børnenes stamkortoplysninger samt ændre pladsmoduler.
Vedr. Pasning
Morgenpasning foregår i Fristedet.
 
I ferieperioder, hvor der er få børn, har vi kun åbent i Klubhuset.
 
Vi samarbejder også med Vinding Børnehave i ferieperioder.
Det foregår af hensyn til de yngste børn altid i Børnehaven.
Vi har pt. sampasning 2 uger i sommerferien, dagene mellem jul og nytår samt fredagen efter Kristihimmelfartsdag.
 
Lukkedage: 5. juni (grundlovsdag) og 24. december (juleaftensdag).
 
På skolefridage / ferier bedes forældre give besked vedr. deres børns pasningsbehov til SFO'en så tidlig som muligt, via Tabulex.
 
Vi fører kontrol med børnenes fremmøde i det tilmeldte tidsrum.
I skal give besked, når jeres barn ikke kommer i SFOen.
 
Børn der er syge og børn med smitsomme sygdomme, kan ikke komme i SFO.