Velkommen

Kære forældre
 
Velkommen til Vinding Skole.
 
Vinding Skoles værdigrundlag.
 
På Vinding Skole ønsker vi et udviklende læringsmiljø præget af flg. værdier:
 
- Glæde
- Engagement
- Fællesskab
- Ansvarlighed
- Fordybelse
- Kvalitet
 
Med afsæt i skolens værdigrundlag er målet, at alle vore elever udvikler sig optimalt, både fagligt, personligt og socialt. Derfor er der brug for, at forældre og skole har klare forventninger til hinanden. I takt med, at samfundets krav er skærpet med obligatoriske afgangsprøver, nationale tests, inklusion m.m., bliver arbejdsopgaverne og forventningerne til eleverne større.
 
For at sikre et godt læringsmiljø for eleverne på vores skole vil vi gerne gøre opmærksom på nogle punkter, hvor vi mener, det er vigtigt, at I og vi har en fælles holdning.
 
Med venlig hilsen
Skolebestyrelsen 

Forventninger

Skolebestyrelsen vil gerne informere om de forventninger, som I med rette kan have til skolen, og de forventninger skolen har til jer og jeres barn.
 
Hvad forældre kan forvente af personalet:
vi arbejder ud fra skolens værdigrundlag 
vi møder børn og voksne med åbent sind
vi møder til tiden
vi møder så velforberedte som muligt
vi underviser inspirerende - slettes
vi er kompetente og ærlige og søger at forstå det enkelte barn
vi er interesserede i egen og skolens udvikling 
vi informerer løbende om arrangementer, faglige forløb og klassens sociale liv via intra.
Vi kontakter forældrene når det er aktuelt
 
Generelle forventninger til alle elever og forældre.
 
Skolegangen er et gensidigt forpligtende samarbejde mellem skole og forældre, der bygger på tillid og åbenhed.
 
Det betyder:
at forældrene har tillid til lærerens beslutninger (herunder valg af arbejdsmetoder)
at der ikke tales dårligt om skolen, personale eller andre børn, når børn er til stede
at eleverne er undervisningsparate, når de kommer. Det vil blandt andet sige, at de har spist morgenmad, møder til tiden, at tasken er pakket med de bøger, hæfter, madpakke, pennalhus, idrætstøj osv., der er brug for i løbet af dagen.
at I giver os besked i kontaktbogen via Intra, når der sker ændringer på fx hjemmefronten eller i adresse/telefonnumre
at forældrene er ansvarlige for, at børnene fører et ordentligt sprog
at forældrene ser deres eget barn som en del af fællesskabet – skal stå øverst
at den enkelte lærer kontaktes, hvis der er noget, der undrer jer
at alle hjem er repræsenteret ved forældremøder og samtaler
at forældre kun søger deres barn fritaget for undervisning, når det er tvingende nødvendigt, og efterfølgende få indhentet lektierne (Se nærmere regler på skoleporten/skoleABC/fritagelse for skolegang) blå skrift slettes
at der bakkes op om lektielæsning, så jeres barn får indhentet lektierne hurtigst muligt efter en fraværsperiode. 
 
Øvrige forventninger til børn og forældre i indskolingen.
 
Vi forventer, at jeres barn, når det starter i 0. klasse, kan:
 
bære skoletasken ind
sætte madpakken i køleskabet
sætte sko og tøj i garderoben  
tage tøj og sko på
selv klare toiletbesøg
vaske hænder efter toiletbesøg
skrive eget fornavn
lytte til højtlæsning og historie 
huske korte beskeder
kender nogle populære sange og rytmer
fortælle om en oplevelse
være med i en samtale om et kendt indhold
indgå i socialt samspil og væremåder: goddag, farvel, undskyld og lytte til andre m.v.
 
Vi forventer, at jeres barn, når det starter i 1. klasse:
 
har kendskab til, hvordan man læser i en bog
kan gå en længere tur
har begyndende kendskab til bogstavernes navn, form og lyd
kan modtage en kollektiv besked og udføre den
har kendskab til tallene fra 0-20
kan tage hensyn til andre
Motorik
 
Ovenstående er dét, som danner grundlaget for elevernes skoleparathed. Vi mener, at disse færdigheder vil lette børnenes overgang fra børnehaveklasse til 1. klasse.
 
Forventninger til forældrene:
 
at I forældre arbejder med på, at jeres barn bliver selvhjulpen og kan leve op til de forventninger, der stilles til ham/hende
jeres barn har tøj og sko med til al slags vejr + skiftetøj (garderoben)
at børnene bliver afleveret/selv går ind på skolen og afhentet i en rolig atmosfære
 
Øvrige forventninger til elever og forældre på mellemtrinnet.
 
at eleven har en forståelse for og tager ansvar for at være en del af en social sammenhæng, så alle i klassen er en del af fællesskabet og har det godt
Arbejde sammen med alle i klassen
 
Øvrige forventninger til elever og forældre i udskolingen.
 
skolen har første prioritet i de unges liv, da det jo er her, det faglige grundlag for deres videre uddannelse m.m. lægges.
 
Med venlig hilsen Skolebestyrelsen